Milton Store Details

Milton

Milton

1220 Steeles Avenue E, Unit G2
Milton, Ontario L9T 6R1
905-876-4784

Hours

  Sunday 10:00 - 18:00

  Monday 09:30 - 20:00

  Tuesday 09:30 - 20:00

  Wednesday 09:30 - 20:00

  Thursday 09:30 - 20:00

  Friday 09:30 - 20:00

  Saturday 09:30 - 18:00