Rimouski Store Details

Rimouski

Rimouski

407 Montee Industrielle
Rimouski, Quebec G5M 1Y1
418-725-3225

Hours

  Sunday 10:00 - 17:00

  Monday 10:00 - 21:00

  Tuesday 10:00 - 21:00

  Wednesday 10:00 - 21:00

  Thursday 10:00 - 21:00

  Friday 10:00 - 21:00

  Saturday 09:00 - 17:00