St Thomas Store Details

St Thomas

Unit 72, 1063 Talbot Street
St. Thomas, Ontario N5P 1G4
519-637-8915

Hours

  Monday 9:00 AM - 9:00 PM

  Tuesday 9:00 AM - 9:00 PM

  Wednesday 9:00 AM - 9:00 PM

  Thursday 9:00 AM - 9:00 PM

  Friday 9:00 AM - 9:00 PM

  Saturday 9:00 AM - 6:00 PM

  Sunday 11:00 AM - 5:00 PM